Promise Vess A6120-AS

  • Được thiết kế để quản lý toàn bộ hệ thống giám sát và là lựa chọn tốt nhất để chạy Phần mềm Quản lý Trung tâm (CMS)
  • Được trang bị 1 CPU Intel Xeon® E5-2620 v4 với RAM 8GB (có thể mở rộng lên 128GB)
  • Đáng tin cậy và dễ thiết lập
  • Giải pháp tủ rack 1U 4 khoang cung cấp khả năng mở rộng dễ dàng
  • Hoàn hảo cho tối đa 60 camera IP – với bộ nhớ mở rộng lớn hơn có thể hỗ trợ lên đến 200 camera

Read more