Mac Pro cao cấp nhất giá 1,2 tỷ đồng liệu có đắt như chúng ta nghĩ?