[Nx Desktop Client] Hướng Dẫn Mở Và Đóng Nx Witness Desktop Client – Nx Witness 5.1