PegasusPro hứa hẹn sẽ thay đổi để hợp tác sản xuất hậu kỳ chuyên nghiệp