[PegasusPro] hứa hẹn nâng cấp phục vụ công tác hậu kỳ