Review Promise Pegasus R4i – Thêm dung lượng khổng lồ cho MacPro 2019