Dự án lưu trữ giám sát để quản lý an toàn trật tự thành phố Sơn La

November 26, 2020by Happy

Sơn La là thành phố thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam. Đây là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, thương mại, giáo dục, y tế của cả tỉnh có hệ thống giao thông đường bộ khá thuận lợi tạo điều kiện cho các thành phố trong việc giao lưu, thông thương hàng hóa, trao đổi thông tin kỹ thuật, tiếp thu các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và khả năng hút vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Tại thành phố Sơn La tập trung nhiều đơn vị kinh tế, xã hội quan trọng như các đơn vị công, trường đại học, bệnh viện Đa khoa Sơn La, các trung tâm giải trí, thương mại lớn nhỏ…

Các yêu cầu mà Sơn La đặt ra đối với giải pháp lưu trữ giám sát từ Promise:

  • Giải pháp ghi hình liên tục, thời gian lưu trữ lâu dài
  • Quản lý tập trung
  • Số lượng camera >100 cái
  • Lưu trữ camera và các dữ liệu data khác cho các máy chủ nghiệp vụ

Giải pháp:

Leave a Reply

Your email address will not be published.