Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh chọn giải pháp lưu trữ giám sát từ Promise

November 16, 2020by Happy

Yêu cầu từ Formosa đối với giải pháp lưu trữ giám sát:

  • Decage write contact
  • Ghi dữ liệu streaming với độ phân giải cao
  • Xem lại hình ảnh sắc nét, chất lượng cao nhất
  •  Archive time long

Tìm nét về đối tác

Thuộc khối doanh nghiệp FDI, Công ty Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã nhận được giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 12/6/2008. Hiện nay, dự án đầu tư Khu liên hợp và Cảng nước sâu Sơn Dương là dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam với kế hoạch đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Ánh, tỉnh Hà Tĩnh Việt Nam.

Đây là dự án đánh dấu bước chân đầu tiên bước chân vào tập đoàn Formosa. Quy hoạch dự án gồm 2 kỳ, 4 giai đoạn: Kỳ thứ nhất dự án sản xuất thô và tiêu thụ các loại như: Săn cuộn, nóng cuộn, thép cuộn, dây cuộn…

Trong giai đoạn đầu, Formosa sẽ đưa thị trường Đông Nam Á làm mục tiêu, những năm gần đây, Đông Nam Á trở thành khu vực có nhu cầu băng băng gia tăng nhanh nhất trên toàn thế giới. Việt Nam không có lò cao, lò chuyển quy mô lớn và sản xuất nguyên liệu không đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường, dẫn đến các doanh nghiệp hoạt động và giảm thiểu nhóm băng phụ thuộc vào tài liệu nhập khẩu để tiến hành hành gia công. FHS tương lai dự kiến ​​sẽ trở thành nhà luyện tập lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Một sản xuất và gia công đặc thù bên cạnh kho lưu trữ giám sát an ninh, an toàn bên trong bên ngoài cơ sở, công việc triển khai giám sát và lưu trữ giám sát chương trình vận hành, sản xuất là vô cùng quan trọng . 

Giải pháp từ Promise – nhà cung cấp giải pháp lưu trữ giám sát thế giới đầu hàng: 

Leave a Reply

Your email address will not be published.