Promise giới thiệu JBOD mật độ cao “thân thiện” để đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn